free flash templates : free flash templates
 flash template default photo

SUPERWIZJE


Superwizje wspomagają rozwój i utrzymanie wysokiej jakości pracy coachów. Dlatego mają również duże znaczenie dla organizacji, które korzystają z usług wewnętrznych lub zewnętrznych coachów.


Superwizje użyteczne są zarówno dla coachów mniej, jak i bardziej doświadczonych. Mniej doświadczeni mogą doskonalić swój warsztat, uzyskać wsparcie w trudnych momentach pracy z klientem. Bardziej doświadczeni mogą upewnić się czy rutyna nie ma wpływu na ich postawę i kompetencje.


W naszej ofercie mamy propozycje superwizji indywidualnych i grupowych.


Superwizje indywidualne


Mogą być prowadzone przez jednego lub dwóch Superwizorów. Dwóch superwizorów pracuje w przypadku, gdy konieczna jest obserwacja pracy coacha – wówczas jeden superwizor jest dla coacha klientem, a drugi prowadzi superwizję.


Superwizje grupowe


Oferta superwizji grupowych skierowana jest do coachów wewnętrznych, którzy chcą w systematyczny sposób podnosić swój profesjonalizm podczas regularnych spotkań swojej grupy. Spotkania takie są miejscem wzajemnego uczenia się w praktyce, okazją do znalezienia odpowiedzi na pytania związane ze swoją praktyką coachingową oraz usłyszenia informacji zwrotnej o swoim warsztacie coachingowym.