free flash templates : free flash templates
 flash template default photo

CZYTELNIA


Coaching a inne dyscypliny rozwoju

Wiele wyobrażeń powstało na temat coachingu, tak jak wiele definicji i wiele interperetacji. Spytacie ile? Odpowiem, tyle ilu autorów, a w coachingu tyle definicji ilu twórców. Tworzą sie specjalizacje, nurty i metody. Coaching tak dynamicznie rozwija sie na świecie, że często praktyka wyprzedza teorię. Jak sie w tym połapać i jak odróżnić czym coaching jest a czym coaching nie jest? Dobry czas na ten artykuł b chcemy abyś wiedział czytelniku ile jest możliwości rozwoju, narzędzi i sposobów aby się doskonalić i korzystać z fachowej wiedzy specjalistów, bo coaching to nie jest metoda na wszystko.


Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy ogólna definicję coachingu:Czym jest coaching:


Coaching to proces wyposażania ludzi w wiedzę, narzędzia i możliwości, których potrzebuja do rozwoju siebie aby stać się bardziej skutecznymi i efektywnymi.


Idąc dalej, mamy wiele podejść i rodzajów coachingu - holistyczny, systemowy, operacyjny i wiele innych. Obecnie specjalizacja w coachingu spowodowala, iż dany rodzaj coachingu proponuje wyspecjalizowany coach – coach rodzinny, coach sportowy i biznes coach. Warto wskazać charaktersytyczne cechy coachingu, które odróżniają coaching od innych metod zajmujących sie rozwojem.


Głowne założenia coachingu:


Coaching to proces – proces, który ma na celu wzmacniać klienta aby dokonał planowanej zmiany, używając własnych umiejętności i zasobów.

Coaching to proces rozwijania kompetencji w wybranym obszarze przez klienta, umożliwia klientom wzmacnianie tego co w nich najlepsze.

Jest procesem budowanym na wzajemnym zaufaniu i wspierających, partnerskich relacjach.

Jest procesem rozwojowym, opartym na określonych celach klienta.

Jest procesem w którym to klient zna odpowiedzi a coach zadaje pytania. To główne narzędzie coacha – pytania, nie doradzanie nie sugerowanie.

Coaching to proces mierzalny na poziomie zachowań klienta, na wstępie procesu są ustalane mierzalne i precyzyjne kryteria ( spisane) osiągnięcia sukcesu.

Jest procesem określonym w czasie, ilości sesji i czasu ich trwania. Każdy proces powinien być spisany w formie kontraktu, zawierającego odpowiednie ustalenia.


Coaching jest metodą dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

 • Decyzja o rozpoczęciu procesu coachingowego jest dobrowolna. Klient i coach decydują sie na współpracę, klient i coach mają prawo do odmówienia wspólpracy drugiej stronie.
 • Coach prowadzi proces tak aby klient osiągnął maksymalny efekt na koniec coachingu, ale to klient wybiera strategię działania, która go do tego efektu doprowadzi.
 • Klient odpowiada za efekty coachingu od początku procesu.
 • Ekologia celów kilenta jest obowiązkowa w całym procesie coachingu, jeśli zaistnieje taka potrzeba w trakcie pracy należy przedefiniować cel.
 • Coaching z założenia jest procesem wspierającym naukę i rozwój klienta, opartym na wartościach klienta.
 • W każdym procesie coachingu klient dokonuje wybranej przez siebie zmiany.

Etapy usługi coachingowej:

 • Spotkanie zapoznawczo – kontraktowe z Klientem coachingu.
 • Przedstawienie oferty coachingowej czyli metod jakimi pracuje coach, standardy i zasady etyczne oraz doświadczenie w coachingu.
 • Spotkanie kontraktowe i zawarcie kontraktu.
 • Proces coachingowy.
 • Spotkanie podsumowujące proces coachingowy z Klientem w nawiązaniu do celów na proces jak i kontraktu. Uwaga! to klient podsumowuje pracę z coachem.
 • Kiedy sponsorem coachingu jest firma, etapy usługi zawierają dodatkowe elementy.

Coaching, a inne metody rozwoju


Każda z metod, której nadrzędnym celem jest rozwój jest użyteczna i warta wdrażania. W określonych obszarach działania czy to w biznesie czy to na indywidualnej ścieżce rozwoju, metody te są wspierającym kluczem do sukcesu. Decyzja, którą metodą pracować z określonym pracownikiem czy klientem uzależniona jest od postawionych celów, zasobów i umiejętności oraz tzw. stanu wyjściowego klienta. .

Mentoring


Mentoring występuje wtedy, gdy lider, menedżer, osoba z większym doświadczeniem, udziela porad i jest wzorem do naśladowania. W mentoringu poruszane tematy mogą wykraczać poza bieżące zadania. Mentor jest obeznany z specyfiką wykonywanej przez podopiecznego działalności. Mentor jest często pracownikiem tej samej organizacji, co jego podopieczny. Jest to efektywne przy wdrażanie nowego pracownika na początku jego kariery zawodowej w danej organizacji. .

Doradztwo


Doradztwo ma na celu udzielenie porady, tak aby klient mógł za jej pośrednictwem rozwiązać swoje problemy. Klient po poradę zgłasza sie wtedy kiedy nie jest zadowolony ze swoich rezultatów. Doradca występuje w roli eksperta, rekomendowane swoje działania traktuje jako najskuteczniejsze. .

Terapia


Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, iż nie ma jednego rodzaju psychoterapii, którą posługiwaliby się wszyscy terapeuci. Można wyodrębnić kilka głównych orientacji teoretycznych, na bazie których stworzone zostały różne formy psychoterapii. Psychoterapeuta opiera się więc na wybranej teorii. Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. Wspólny punkt widzenia na problem występujący u pacjenta ustalany jest wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Następnie określane są konkretne cele terapii, czasu jej trwania, oraz strategie terapeutyczne, których zasadność i skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie. Coaching, w przeciwieństwie do terapii nie sięga do przeszłości, i nie analizuje traumatycznych przeżyć Klienta. Jest nakierowany na teraźniejszość i przyszłość. .

Szkolenie


Szkolenia to bardzo efektywna metoda podnoszenia kwalifikacji pracowników, klientów, zespołów, która prowadzi do sprawnej realizacji celów. Pozwala na poznanie nowego obszaru wiedzy i umiejętności oraz uczy ich praktycznego wykorzystania. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą tematu szkolenia np. technik sprzedaży, natomiast w części praktycznej uczą się jej zastosowania w specjalnie przygotowanych zadaniach symulujących sytuacje zawodowe występujące w rzeczywistości. Sesje treningowe przygotowywane są przez grupę specjalistów w formie różnego rodzaju gier, analizy przypadków, dyskusji grupowych, quizów, prezentacji, zadań oraz wykładów. Zajęcia mogą być cyklem kilku spotkań prowadzonych w małych zespołach. .

Consulting


W większości przypadków wsparcie konsultanta musi być bardzo wszechstronne. Dlatego też konsultanci mogą występować nie tylko w roli eksperta, ale też wdrożeniowca, analityka czy szkoleniowca - w zależności od realizowanego projektu i potrzeb klienta. Istota doradztwa sprowadza się do niezależnego i profesjonalnego wsparcia osób lub przedsiębiorstw, jednak bez przejmowania odpowiedzialności za decyzje. Profesjonalny konsultant dostrzega i analizuje zjawiska powstające w organizacji klienta oraz adekwtanie proponuje proces usprawnień. W konsultingu pojawiają się działania synergiczne taka by wiedza i ekspertyza konsultanat działały w połączeniu..

Nauczanie


Nauczanie to proces twórczy, wyzwalający jakąś inicjatywę i powodujący, że mamy satysfakcję z tego, co robimy. Nauczyciel jest specjalistą, który musi zaplanować cały proces nauczania i równocześnie musi umieć zaprezentować materiał nauczania w sposób przystępny dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Decyzja, którą metodę rozwojową wybrać zależy jakie umiejętności i przez kogo mają być rozwijane, w jakim czasie i jakimi metodami. Jedno jest pewne zarówno dla firmy, dla menedżera jak i dla poszczególnych pracowników w zależności od wybranej metody możemy spodziewać się konkretnych mierzalnych korzyści. A czy tylko od samej metody one zależą - na pewno nie, bo przecież w każdej rozwojowej metodzie ważne jest to z kim będziemy pracować, kto nas będzie wspierał i modelował. Jak ta osoba jest przygotowana i jakie ma doświadczenie, gdzie jej szukać? I jak ją wybrać aby to co mówi o sobie i swoich umiejętnościach przełożyło się na praktykę, bo jak to mówią praktyka czyni mistrza....