free flash templates : free flash templates
 

AKADEMIA COACHA BIZNESU


Program Akademii Coacha Biznesu

Program Akademii Coacha Biznesu kierujemy do organizacji zdecydowanych na zwiększenie efektywności i rozwój biznesu poprzez wprowadzenie coachingowego stylu zarządzania. Uczestnikami programu są osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą rozwijać kompetencje swoje i swoich podwładnych. Akademia dostarcza uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi do zastosowania w codziennej pracy z podwładnymi. Ukończenie Akademii umożliwi samodzielne prowadzenie rozmów i procesów coachingowych z pracownikami. W przebiegu szkolenia uwzględnione są indywidualne sesje coachingowe dla uczestników


ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA


Moduł I – wprowadzenie

 • Wprowadzenie do coachingu – coaching, a inne dyscypliny
 • Modele coachingu
 • Specyfika coachingu menedżerskiego
 • Coaching jako styl zarządzania
 • Struktura procesu i sesji coachingowych
 • Struktura sesji coachingowej
 • Zasady definiowania celów


Moduł II – proces coachingowy

 • Narzędzia komunikacyjne w coachingu
 • Różnice percepcyjne – filtry i przekonania
 • Lingwistyka w pracy coacha
 • Siła informacji zwrotnej - motywacja i demotywacja
 • Asertywność w pracy coacha

Moduł III – narzędzia pracy coacha

 • Postawa i kompetencje coacha - Model 3E
 • Kontrakt na coaching
 • Zastosowanie myślenia systemowego w pracy coacha
 • Rola coacha w procesie zmiany indywidualnej i organizacji
 • Integracja roli coacha i menedżera

STOSOWANE METODY

Program szkolenia zakłada maksymalną aktywizację uczestników poprzez zastosowanie m.in. interaktywnej pracy w grupie, case study, odgrywanie scenek. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia poznanych narzędzi i doświadczenia ich skuteczności..